دسته: text in shahriar baghestan

 • پیوند پیشین

  پیوند پیشین

  دسته ی “Before personal site” افزوده شد و پیوند آن با عنوان “پیش از سایت شخصی” به منوی کلاسیک “Post parent category” افزوده شد و در سربرگ سایت جای گرفت، 01:25 شنبه 29 مرداد 1401 آگوست 20 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. ویراست جعبه بندی و افزودن تصویر شاخص، باغستان شهریار 20:26 دوشنبه 12[…]

 • صدا و سرمای کولر

  در Gardun.ir مطرح شد که آقای والد از زمانی که آمده اند چند دفعه ای کولر را روشن و خاموش داشتند امما در پایان تا دقایقی قبل پیش از بیست و چهار امشب یکسر روشن بود در دمای بیست و سه درجه که به گمان آقای خامنه ای از پوشش و اراده ی ما به[…]

 • کار، کار و کار

  به گمان در اشعار آقای مولانا نیز اشاره ای شده است به ماندگاری و سرمایه بودن کار، آنچه با گمان به مساعدت حضور ذهن تلاش به یادآوری داریم در خصوص یافتن کار است، به گمان آقای خامنه ای از طریق کانال آقای شجریان تلاش داشته اند که ما را با فضای استیج و خوانندگی و[…]

 • حکایت بلا نسبت

  ویراست در باغستان شهریار 14:03 دوشنبه 5 اردیبهشت 1401. 14:04 همین حوالی. چهار یا پنج سال پیشتر، دست کم بیش از سه سال بوده باشد گمان می‌بریم در اثر مشاهدۀ وضع نامناسب موجود و گمانمان از ناآگاهی یا جهل آقای علی خامنه‌ای رهبر وقت فلتا(ایران) بالاترین مقام موجود به ایشان زیاد حواله می‌داشتیم کرّه خر[…]