دسته: personally-ir-status

  • وضعییت Personally.ir

    قالب p که از قالب دو هزار و بیست و دو مشتق شده بود اکنون قالب فرزندی برای قالب دو هزار و بیست و سه است، ۲۱:۲۵ سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ دسامبر ۱۳ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار. چند وقتی هست به روز رسانی هسته ی WordPress به آخرین نسخه ی تحت توسعه دچار مشکل[…]