حکایت بلا نسبت


ویراست در باغستان شهریار 14:03 دوشنبه 5 اردیبهشت 1401. 14:04 همین حوالی.

چهار یا پنج سال پیشتر، دست کم بیش از سه سال بوده باشد گمان می‌بریم در اثر مشاهدۀ وضع نامناسب موجود و گمانمان از ناآگاهی یا جهل آقای علی خامنه‌ای رهبر وقت فلتا(ایران) بالاترین مقام موجود به ایشان زیاد حواله می‌داشتیم کرّه خر که بالاخره جایی گویا صبر آقای رضا یزدانی(خواننده هستند ایشان) سر آمده باشد کرّه خری به گمانمان در حوالی خوزستان در شبکۀ Instagram.com به تصویر کشیدند موجودی ناز و به نسبت پشمین با یال و دم و به نظر بازیگوش به اندازۀ کمی بزرگتر از یکی سه چرخۀ کودکانه، آنجا پنداشتیم مناسب نیست که این طور لفظ را بر ایشان و امثالشان حواله داریم و لفظ بلا نسبت زاده شد تا توهینی دست کم بر این موجودات نباشد، آنچه ما شخصی را الاغ و گوساله و گاو و قاطر و بوفالو و این قبیل خطاب داشته‌ایم دست کم به گمان خویش تلنگری بوده است تا تکانی خورده و به اصلاحی برخیزند وگر نه دیگر اکنون جز مرتفع سازی مناسب چه لزومی دارد برای اشخاصی خارج از اهمّیّت(در آن زاویۀ نگاه) با چنین الفاظی حال و روان خویش را مکدّر ساخته و زیر سوال بریم، چنان الفاظی در گمان ما دو وجهه دارند نخست اینکه چنان به گمان رسیده‌اند و دوّم اینکه چنان خشمی را سبب شده‌اند که چنان لفظی بجوشد، به هر حال بلا نسبت هر آنچه اشاره شد از حیوانات. باغستان شهریار 01:40 دوشنبه 5 اردیبهشت 1401.

در اشارۀ نخست بعد از “به ایشان زیاد حواله می‌داشتیم” “خر و کرّه خر” به “کرّه خر” ویراست شد، در اشارۀ دوّم “خر و کرّه خر” از انتهای “پنداشتیم مناسب نیست که این طور لفظ خر و کرّه خر” حذف شد، گمان می‌بریم واژۀ کرّه خر بیشتر در آن مقطع استفاده شده باشد با این حال گمان عدم استفادۀ تمام از واژگانی چون خر یا الاغ، خاصه الاغ، گمان نمی‌بریم مناسب باشد، این اواخر ویدیویی گویا از اسپانیا منتشر شده بود که الاغی دلتنگی صاحب در فراق مانده‌اش می‌داشت، گویا نمایش آن برای ما پیامی بوده است از همسر آقای زاکربرگ برای آقای خامنه‌ای در نشان دادن وفاداری، به هر حال بلا نسبت خر و الاغ و کرّه خر، باغستان شهریار 14:03 دوشنبه 5 اردیبهشت 1401.

“به این احالی دلق پوش بر سر کار خاصه آقای علی خامنه‌ای” به “در اثر مشاهدۀ وضع نامناسب موجود و گمانمان از ناآگاهی یا جهل آقای علی خامنه‌ای رهبر وقت فلتا(ایران) بالاترین مقام موجود به ایشان” اصلاح شد، کمی اندیشه و نتیجه این بود که شخص دیگری به خاطرمان نرسید که چنان لفظ یا الفاظی در آن دوران حواله داشته باشیم، Instagram.com نیز به بخش به تصویر کشیدن افزوده شد. باغستان شهریار 05:16 دوشنبه 5 اردیبهشت 1401.


2 پاسخ به “حکایت بلا نسبت”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *